Kto mało myśli, błądzi wiele ~ Leonardo da Vinci
Rozumiemy siebie jedynie odbywając dookolną drogę pośród znaków ludzkości utrwalonych w dziełach kultury  ~ Paul Ricoeur
Biblioteka jest [...] szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla [...] Boże Tchnienie ... ~ Jan Paweł II
Czytałam i coraz jaśniejszym stawał mi się świat ~ Eliza Orzeszkowa

 

Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych odbędzie się 27 marca /środa/2019 r.                     o godzinie 17-tej.   

Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci  i młodzieży w dniu 23.03.2019 r. o godz. 10:00 

 

 

 

 

 

 „Do Ciebie wołam Człowieku, Ciebie szukam…”   św. Jan  Paweł II 

 

VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI RELIGIJNEJ

„Słowa, które rozrastają się we mnie”

w podziękowaniu za świętość życia i kanonizację  św. Jana Pawła II 

 

Konkurs pod Honorowym Patronatem Ks. Proboszcza Ryszarda Polańskiego

oraz Wójta Gminy Iwierzyce Ryszarda Filipka

  

ORGANIZATORZY:

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach

oraz Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Wiercanach

  

REGULAMIN KONKURSU 

ADRESACI:

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Iwierzyce w dwóch  kategoriach wiekowych:

q  I kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej

q  II kategoria: klasy VII SP – III gimnazjum

                             

CELE KONKURSU:

q  upowszechnianie wiedzy o życiu Św. Jana Pawła II i Jego nauczaniu;

q  kultywowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II;

q  wyrażenie wdzięczności za przykład świętego życia papieża;

q  poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa;

q  popularyzacja poezji o treściach religijnych;

q  stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności recytatorskich;

q  promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

1.      Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej składać się będzie z dwóch etapów:

q  etap pierwszy – eliminacje szkolne,

q  etap drugi – prezentacje międzyszkolne.

2.       Szkoły podstawowe  przeprowadzają eliminacje szkolne  i zgłaszają do konkursu 4 uczestników w kategorii klas IV – VI – I kategoria wiekowa

3.      Szkoły podstawowe  klasy VII-VIII zgłaszają 3 uczestników oraz

Gimnazjum (klasy III) - 6 uczestników – II kategoria wiekowa

4.      Uczestnicy prezentują jeden dowolny utwór  poetycki  o tematyce religijnej dostosowany do wieku ucznia (dowolny wybór autorów tekstów),

5.      Czas prezentacji utworów wynosi do 5 min.

TERMIN KONKURSU:

 

1.      Uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych należy zgłosić do  23 kwietnia  2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w formie pisemnej lub telefonicznej (Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach tel. 17  745 59 42)

Zgłoszenie powinno zawierać :

q  imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie,

q  nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza uczeń,

q  tytuł oraz  imię i nazwisko autora recytowanego utworu,

q  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

 

2.      Drugi etap Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej odbędzie się  9 maja 2019r. (czwartek ) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach.

 

OCENA I NAGRODY:

 

1.       Oceny recytacji  dokona niezależne jury powołane przez Organizatorów.

2.        Jury przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:

q  zgodność utworu z tematyką konkursu,

q  opanowanie pamięciowe tekstu,

q  zrozumienie i interpretację utworu,

q  dykcję, akcent, intonację,

q  ogólne wrażenie estetyczne.

 

3.       Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i  nagrody ufundowane przez organizatora.

 

VIII GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

„Iść  za Chrystusem we współczesnym świecie”

w podziękowaniu za świętość życia i kanonizację św. Jana Pawła II

 

ORGANIZATORZY:

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach

oraz Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Wiercanach   


Regulamin konkursu

ADRESACI: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Iwierzyce w trzech  kategoriach wiekowych:

q  I kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej,

q  II kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej,

q  III kategoria: klasy VII SP  – III gimnazjum.

                                        

CELE KONKURSU:

 

q  Ewangelia i Dekalog jako drogowskazy życia z Chrystusem

q  upowszechnianie wiedzy o życiu Ojca Świętego  Jana Pawła II i Jego nauczaniu

q  kultywowanie pamięci o  Janie Pawle II

q  rozbudzanie kreatywności i wyobraźni uczniów

q  popularyzowanie treści religijnych

q  stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych.

PRZEBIEG KONKURSU:

1.      Konkurs Plastyczny składać się będzie z dwóch etapów:

q  etap pierwszy – szkolny,

q  etap drugi – prezentacje międzyszkolne.

2.      W szkole podstawowej z każdej kategorii  wiekowej zostaną  wybrane  4 prace, które wezmą udział w konkursie gminnym.

3.      W gimnazjum zostaną wybrane 3 prace , które wezmą udział w konkursie gminnym.

4.      Format pracy – nie mniejszy niż A4.

5.      Technika dowolna: rysunek, grafika, makieta, kolaż i inne.

6.      Prosimy o samodzielność wykonania pracy.

TERMIN KONKURSU:

1.    Wybrane prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwierzycach do dnia  23 kwietnia 2019 r. 

2.    Na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące informacje:

q  imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie,

q  nazwa szkoły i klasa, do której uczęszcza uczeń,

q  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

3.    Od 9 maja 2019 r. prace będą eksponowane na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach.

4.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni i zaproszeni na rozdanie nagród, które odbędzie się w dniu             9 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach podczas finału VIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej „Słowa, które rozrastają się we mnie”.

 

OCENA I NAGRODY:

 

1.      Oceny prac  dokona niezależne jury powołane przez organizatora.

2.      Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

  

Pamiętajmy o naszym Ojcu Świętym.

Serdecznie  zapraszamy.

 

 

Spotkanie z etnografem Katarzyną Ignas

               W dniu 12 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie  Czytelników z Panią Katarzyna Ignas  etnografem Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku.           Pani K. Ignas jest autorką książki „Topiec, błąd,  lizibożek i dzidko” czyli o reliktach ludowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska wydanej w 2018 roku, która powstała na podstawie opowieści mieszkańców Przeworka i okolic opatrzona ilustracjami uczniów przeworskich szkół,  malowidłami ze zbiorów muzealnych okolicznych  artystów malarzy oraz  grafiką Sylwii Zawiślak z Olimpowa. W przeworskim muzeum została również zorganizowana wystawa z zebranych materiałów.

Książka została zaprezentowana przez Autorkę multimedialnie, uzupełniona  ciekawymi opowieściami z przeszłości. Czytelnicy z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali opowieści naszego gościa uzupełniając swoimi opowieściami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie lub doświadczonymi przez siebie.

„Celem realizowanego zadania było przedstawienie i przybliżenie odbiorcy postaci demonicznych z rodzimego folkloru stojących w opozycji do postaci fantastycznych z gier komputerowych  czy kultury amerykańskiej, popularyzowanych np. podczas Halloween.”K. Ignas

Spotkanie to było uświetnieniem uroczystości wręczenia nagród dla Czytelników 2018 roku.

  

XI Gminny Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2018

DLA CZYTELNIKÓW

 

Drodzy Czytelnicy

Stali bywalcy tejże Książnicy

Jakże Wam dzisiaj mam podziękować?

Jaką nagrodą Was obdarować?

Za waszą mądrość

Że podążacie w kierunku światła

Które poznacie

Dzięki teju małej, wiernej książeczce.

Za Waszą stałość w uczuciach do niej

Za Waszą miłość i wiary płomień

Że tylko tędy prowadzi Droga

Choć wyboista dla Bibliologa

Bo co tu mówić

Wszak sami wiecie

To przecież pieniądz rządzi na świecie

To co widoczne jest gołym okiem

Modny samochód

Ogród ze smokiem

I duży salon a w  nim kanapa

Gdzie słodka Barbie

Wpatrzona w siebie

Ludzka Atrapa!

A Wy  spokojnie i  bez pośpiechu

Idziecie w górę

Ścieżyną   stromą

I choć tak często nogi Was bolą 

Jesteście dla tej Ziemi Solą.

                                                                           Bibliotekarki z GBP w Iwierzycach

 

  

 

UWAGA!

Zmiana godzin pracy biblioteki

 

Ulegają zmianie godziny pracy, które będą obowiązywać od 14.01.2019 r. 

Poniedziałek                                                        8:00 – 16.00

Wtorek                                                                  8.00 – 16.00

Środa                                                                     7.30 – 17.00

Czwartek                                                               7.30 – 17:00

Piątek                                                                     7.30 – 17.00

    Sobota                                                                    9.00 – 13.00    

 

  

 

 PROJEKT „LIDERZY KOOPERACJI”

 

Nasza Biblioteka przystąpiła do Projektu „Liderzy  Kooperacji” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego pierwszy Etap był realizowany w Gminie Iwierzyce od sierpnia do grudnia 2018 roku.

Do projektu realizowanego w terenie naszej Gminy przystąpiły następujące instytucje;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach,

Pedagog szkolny w Gminie Iwierzyce,

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Sędziszowie Młp.

Kurator Sądu Rejonowego w Ropczycach,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach,

Komisariat Policji  w Sędziszowie Młp.

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach,

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych  z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu i województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego,  świętokrzyskiego i mazowieckiego.

  

  

  

Warsztaty Bożonarodzeniowe

W dniach 05 i 07.12.2018r. w bibliotece odbyły się warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci z terenu Gminy Iwierzyce prowadzone przez Panią Marzenę Ignas z Iwierzyc. 

 

 

      

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach zaprasza dzieci
na zajęcia w każdy wtorek i czwartek od godziny 14:00

 

Propozycje zajęć:

 

·         Wtorek: zajęcia literackie “Poznaj i Pokochaj Mnie” podczas, których przypomnicie sobie wasze ulubione bajki i opowiadania oraz poznacie wiele innych, ciekawych i nieznanych.

 

·         Czwartek: zajęcia plastyczne

 

·         Lekcje biblioteczne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

 

Zachęcamy również do przystąpienia do
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Zapisy i szczegółowe informacje w bibliotece
.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

 

 W dniu 08 listopada 2018 r.  odbyła się uroczystość połączona z Gminnym Konkursem Literacko Plastycznym pt. „Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest” zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Iwierzycach oraz Szkołę Podstawową w Olchowej.

 Uroczystość rozpoczęła się patriotyczną częścią artystyczną dla Ojczyzny przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Olchowej pod kierunkiem Pana Witolda Dybki.

Następnie odbyła się prezentacja prac konkursowych twórczości literackiej i plastycznej dorosłych oraz uczniów ze wszystkich szkół gminy Iwierzyce oraz rozdanie nagród. Prace konkursowe oceniło jury w składzie:

 

Pani Maria Kozińska  – Dyrektor MiPBP w Ropczycach

Pani Agnieszka Szela – kierownik merytoryczny MiPBP w Ropczycach

Pani Sylwia Feret – bibliotekarz w MiPBP w Ropczycach

Pani Ewa Medygrał – nauczyciel, plastyk

Pani Małgorzata Flisak – nauczyciel, plastyk 

Pani Monika Pazdan – pracownik BS w Iwierzycach

 

i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia

I Kategoria wiekowa:

I miejsce: Weronika Urban ucz. kl. IV SP w Olchowej

II miejsce: Julia Bielak ucz. kl. IV SP w Olchowej

III miejsce: Monika Wszołek ucz. kl. V SP w Bystrzycy, 

                    Julia Gątarska  ucz. kl. V SP w Bystrzycy

II Kategoria wiekowa:

I miejsce:  Gabriela Kot ucz. kl. III Gimnazjum w  Iwierzycach

                   Emilia Siuba ucz. kl. VII SP w Wiercanach,

II miejsce: Eryk Kościak ucz. kl. VI SP w Iwierzycach,
                   Gabriela Ochab ucz. kl. VII SP w Wiercanach

III miejsce: Kinga Bieda ucz. kl. V SP w Nockowej

                    Katarzyna Czapka ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Wyróżnienie:

 Maja Mroczek ucz. kl. VIII SP w Olchowej,

Weronika Draus ucz. kl. VII SP w Bystrzycy

 III Kategoria wiekowa (osoby dorosłe)

Krystyna Żuczek, Janusz Ignas, Dominika Czyż, Krystyna Urbanowicz, , Dorota Drozd, Angelika Szeliga, Marta Krawczyk, Julia Klimek, Lucyna Majka, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Sędziszowie Małopolskim Filia w Wiercanach

 

Ważnym wydarzeniem było  odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Iwierzycach, którego dokonał Wójt Gminy Iwierzyce Bogusław Mucha,  Przewodniczący Rady Gminy Ryszard  Pazdan, Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Olchowej Małgorzata Pająk oraz Dyrektor Biblioteki Lucyna Majka.

Inicjatorem i fundatorem tablicy jest Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach.

 

„Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia ojców na której wzrosłeś.

Wszystko czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz”

Zofia Kossak-Szczucka

 

11.XI.1918 r.-11.XI.2018 r.

  

    

 

Wystawa pokonkursowa

  

   
 

 

         

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

II Gminny Konkurs Plastyczny „Świat Sercem Dziecka Malowany”

 

W dniu 05.06.2018 r. w bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie  II Gminnego Konkursu Plastycznego „Świat Sercem Dziecka Malowany”  dla dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Iwierzyce. Konkurs zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Dzieci miały do wyboru dwa tematy:

1.      1.  Moja ulubiona postać z bajki

2.     2.  Moje marzenia

Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań książką wśród najmłodszych dzieci, uwrażliwienie dzieci na własne potrzeby w otaczającej je rzeczywistości oraz stworzenie dzieciom możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych. Na konkurs wpłynęło 26 prac plastycznych z 6 przedszkoli. Prace zgodnie z regulaminem konkursu mogły być wykonane indywidualnie lub zbiorowo (3 dzieci).

 

Komisja w składzie:

1.      Pani Elżbieta Chorąży – Instruktor plastyk w MGOK w Sędziszowie Młp.

2.      Pani Barbara Czeladka – Instruktor w MGOK w Sędziszowie Młp.

3.      Pani Edyta Czeladka – magister sztuki

Przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce: Marcin Pyżalski z Będzienicy, Eliza Bryda, Amelia Bryk, Julia Ciosek
z Olchowej.

 

II miejsce: Julita Mędrygał z Wiercan, Gabriela Wójcik, Zuzanna Gątarska, Milena Bubeńko z Bystrzycy.

 

III miejsce: Kinga Kraja z Będzienicy, Emilia Nawrocka, Julia Draus, Kamil Draus

z Bystrzycy.

 

Wyróżnienie: Marcel Hajduk z Wiercan, Nikola Malinowska i Rozalia Filipek z Iwierzyc, Nikodem Baran z Będzienicy, Franciszek Świętoń z Będzienicy, Jakub Kocoń z Wiercan, Zuzanna Ciba z Nockowej, Oskar Wróbel z Bystrzycy.

 

W tym dniu gościliśmy Panią Ewę Nawój z Księgarni Nova wraz z Panią Beatę Krawiec – animatorką,  dzięki której dzieci miały okazję spotkać się z bohaterami bajek m.in: Czerwony Kapturek i Smok Novuś. Na zakończenie spotkania dzieci mogły dotknąć szklanej kuli z cewką Tesli i zobaczyć jak przepływa prąd. Było to ciekawe doświadczenie dla przedszkolaków, które bardzo im się podobało o czym świadczył uśmiech i radość na ich twarzach.

W spotkaniu wzięli udział laureaci konkursu wraz z rodzicami, dzieci z przedszkola z Iwierzyc i Bystrzycy wraz z opiekunami.

Nagrody wręczyli: Pani Lucyna Majka Dyrektor biblioteki wraz z  Panią Beatą Krawiec. 

Dziękujemy dzieciom, rodzicom  i opiekunom  za udział w konkursie a wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

  

  

 

 

 

  „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi”

          św. Jan Paweł II

 

 

VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
„Słowa, które rozrastają się we mnie”

 

W dniu 08 maja 2018 r. odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Słowa, które rozrastają się we mnie” zorganizowany w podziękowaniu za świętość życia i kanonizację św. Jana Pawła II, któremu towarzyszył konkurs plastyczny pt. „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. Patronat nad konkursem objął

Ks. Prałat Aleksander Śmietana. Współorganizatorem konkursu jest Pani Otylia Mordel nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Wiercanach.   

Jury w składzie:

Pani Mariola Cieśla – Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury

Pani Wioletta Czapka  - Instruktor w MGOK w Sędziszowie Młp.

Ks. Grzegorz Guzior – Parafia Nockowa

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia

I Kategoria wiekowa:

I miejsce: Julia Cani΄ ucz. kl. V SP w Wiercanach

II miejsce: Martyna Żuczek ucz. kl. IV SP w Nockowej, Emilia Pasela ucz. kl. V SP w  Wiercanach

III miejsce: Dawid Daniel ucz. kl. VI SP w Iwierzycach, Gabriela Kłęczek  ucz. kl. VII SP w Nockowej.

Wyróżnienie: Karolina Fąfara ucz. kl. VII SP w  Olchowej

II Kategoria wiekowa

I miejsce:  Amelia Ochał ucz. kl. III  Gimnazjum w Iwierzycach

II miejsce: Dominik Bielak ucz. kl. II Gimnazjum w Iwierzycach

III miejsce: Patrycja Ciosek ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Wyróżnienie: Paulina Gnacek ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Nagrody w konkursie recytatorskim wręczyli : Pani Mariola Cieśla, Pani Wioletta Czapka i ks. Grzegorz Guzior.

    

Prace plastyczne oceniło jury w składzie:

Pani Ewa Medygrał – nauczyciel plastyki

Pani Anna Siuba  - nauczyciel, plastyk

Pani Klaudia Pazdan - bibliotekarz

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I Kategoria wiekowa:

I miejsce: Iga Żuczek ucz. kl. II SP w Wiercanch

II miejsce: Joanna Ochab ucz. kl. III SP w Wiercanch

III miejsce: Izabela Tendera ucz. kl. III SP w Bystrzycy

Wyróżnienie: Milena Szydłowska ucz. kl. III SP w Wiercanach, Karolina Pytko ucz. kl. III
SP w Wiercanach

Nagroda Specjalna: Weronika Urban kl. III SP w Olchowej

II Kategoria wiekowa:

I miejsce: Amelia Mędrygał kl. VII SP w Nockowej, Michał Chrzan kl. VI SP w  Iwierzycach

II miejsce: Wiktoria Mikiera kl. VII SP w Bystrzycy, Irmina Świerczek kl. V SP w Nockowej

III miejsce: Marta Mucha kl. VII SP w Iwierzycach, Gabriela Ochab kl. VI SP w Wiercanach

Wyróżnienie: Weronika Rój  kl. VII SP w Olchowej, Oliwia Doroba kl. V SP w Bystrzycy

III Kategoria wiekowa:

I miejsce: Daria Pięta ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

II miejsce: Agnieszka Drapała ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

III miejsce: Natalia Ignas ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Nagrody w konkursie plastycznym wręczyli: ks. Ryszard Polański – Proboszcz Parafii Nockowa, Pan Ryszard Pazdan Przewodniczący Rady Gminy w Iwierzycach.

  

 

 

 

Spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w bibliotece odbyło się spotkanie z Panem Wiesławem Drabikiem ilustratorem i autorem ponad 200 bajek dla dzieci. Na wstępie nasz gość opowiedział o sobie jak również o tym, jak zrodził się pomysł napisania pierwszej książki i jaką drogę ona przeszła zanim trafiła do rąk czytelnika. Następnie Pan Wiesław czytał publiczności bajeczki i zadawał zagadki, za które przyznawał nagrody. Spotkaniu towarzyszył uśmiech i wesoła atmosfera ponieważ wspólne wymyślanie rymowanych zakończeń do czytanych przez Pana Wiesława fragmentów jego utworów okazało się nie byle jakim wyzwaniem.  W spotkaniu uczestniczyły czytające Rodziny nagrodzone w Konkursie na Czytelnika Roku 2017, dzieci z przedszkola w Olchowej, uczniowie Szkoły Podstawowej w  Iwierzycach wraz z opiekunami oraz młodzież i dorośli należący do DKK działających w bibliotece. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Iwierzyce Pan Bogusław Mucha.

   

 

 

 

   Polskie Centra Dietetyczne PROJEKT ZDROWIE to nowa jakość dietetyki!

 

W dniu 19 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach odbyło się spotkanie z Panią Małgorzatą  Knych dietetykiem z Polskiego  Centrum Dietetycznego Projekt Zdrowie  w Ropczycach oraz Panią Elżbieta Rokosz, które w przedstawionej  prezentacji multimedialnej starały się przekonać odbiorców o tym, że to żywienie ma wpływ na każdy aspekt funkcjonowania naszego organizmu, jesteśmy tym co jemy i od tego w ogromnej mierze zależy długość i jakość naszego życia. W spotkaniu wzięło udział 30 osób z terenu Gminy Iwierzyce, które mogły skorzystać z konsultacji na temat zdrowego stylu życia oraz dokonać analizy składu ciała.

  

 

  

 

 

 

 

 Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

 

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w interpretacji uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, nauczycieli oraz mieszkańców Gminy Iwierzyce zorganizowane w dniu 30.11.2017 r. z okazji 110 rocznicy śmierci Artysty.

Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II         w Iwierzycach  

  

 

XVII Dzień Papieski 

 

Nadzieja, która sięga poza kres

 

..Nadzieja dźwiga się w porę ze wszystkich miejsc,
jakie poddane są śmierci -
nadzieja jest jej przeciwwagą,
w niej świat, który umiera,

na nowo odsłania swe życie.
Ulicami przechodnie w krótkich bluzach,
z włosami, które spadają na kark,
przecinają ostrzem swoich kroków
przestrzeń wielkiej tajemnicy,
jaka rozciąga się w każdym z nich
między śmiercią własną i nadzieją:
przestrzeń biegnąca w górę jak głaz
słonecznej plamy
odwalony od drzwi grobowych.


I tak jestem wpisany w Ciebie nadzieją,
poza Tobą istnieć nie mogę -
jeśli własne me "ja" stawiam ponad
śmiercią
i wydzieram z gruntu zniszczenia,
to dlatego,
że wpisane jest w Ciebie
jak w Ciało,
które swoją wypełnia moc nad każdym
ludzkim ciałem,
by zbudować na nowo me "ja" podjęte
na gruncie mej śmierci
konturem tak bardzo odmiennym
a przecież najwierniejszym,
w którym ciało mej duszy i dusza ciała
zespala się na nowo,
by swój byt - dotąd oparty o ziemię -
ostatecznie oprzeć o Słowo
i zapomnieć wszelkiego bólu jak serce
uderzone nagłym Wichrem,
którego nie udźwignie żaden na ziemi
człowiek
- a lasy pękają w koronach lub nisko
u korzeni.
Ten Wicher pchnięty Twą dłonią staje się
oto Milczeniem.

Atomy dawnego człowieka wiążą
prastarą glebę
Świata, którego dotykam moją śmiercią,
i ostatecznie przeszczepiam w siebie,
by stały się wszystkie Twą Paschą - czyli
Przejściem.

Karol Wojtyła

 


   

  

   
Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach zaprasza do udziału w XII edycji Konkursu „Czytelnik Roku 2019”

 

 1.Celem Konkursu jest popularyzowanie i ożywienie czytelnictwa 

w środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz promocja biblioteki i jej działań. 

2.W konkursie mogą wziąć udział czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki.

3.Czas trwania od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

4.Tytuł „Czytelnika Roku” zostanie przyznany w następujących kategoriach:

- Czytające Rodziny

- Dzieci do lat 13

- Młodzież od 14 do 20 lat

- Dorośli 

5.Kryteria przyznania tytułu:

- Systematyczność uczęszczania do biblioteki

- Ilość przeczytanych książek

- Przestrzeganie regulaminu biblioteki

-Udział w formach pracy popularyzujących książkę i czytelnictwo organizowanych przez bibliotekę

6.Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy, które będą wręczone na spotkaniu z autorem.

 

 

 

 

 

Programy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.diecezja.rzeszow.pl/