Kto mało myśli, błądzi wiele ~ Leonardo da Vinci
Rozumiemy siebie jedynie odbywając dookolną drogę pośród znaków ludzkości utrwalonych w dziełach kultury  ~ Paul Ricoeur
Biblioteka jest [...] szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla [...] Boże Tchnienie ... ~ Jan Paweł II
Czytałam i coraz jaśniejszym stawał mi się świat ~ Eliza Orzeszkowa

  

 

GMINNY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

 

„Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest…”

100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski

 

 Konkurs pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Iwierzyce

Bogusława Muchy

 

ORGANIZATORZY:

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach

oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej

 

 

Regulamin Konkursu

 

 

ADRESACI:

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Iwierzyce w dwóch kategoriach wiekowych:

q  I kategoria: klasy I – IV szkoły podstawowej

q  II kategoria: klasy V – VIII szkoły podstawowej
 i kl. III gimnazjum

oraz

q  III kategoria: młodzież szkół średnich i osoby dorosłe (wiersz, opowiadanie, piosenka, praca plastyczna lub inna dowolna forma wypowiedzi)

 

                          

CELE KONKURSU:

 

q   uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

q   kształtowanie dumy z tożsamości narodowej,

q  popularyzowanie wśród uczniów i dorosłych postaw patriotyzmu,

q  budowanie więzi międzypokoleniowych  opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa narodowego,  

q  inspirowanie do działań na rzecz ojczyzny i społeczeństwa,

q  uwrażliwianie na piękno polskiego słowa zamkniętego w tekście literackim,

q  stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

q     Konkurs składa się z dwóch etapów:

q  etap pierwszy – eliminacje szkolne,

q  etap drugi - gminny

I KONKURS LITERACKI NA WIERSZ LUB OPOWIADANIE

1. Szkoły podstawowe  przeprowadzają eliminacje szkolne  i zgłaszają do konkursu gminnego maksymalnie po  3 uczestników w kategorii klas I – IV,  klas V-VIII oraz gimnazjum,

2. Najciekawsze utwory zostaną zaprezentowane podczas finału Konkursu.

 

II KONKURS PLASTYCZNY

1. W szkole podstawowej z każdej kategorii  wiekowej zostanie wybranych  maksymalnie 3 prace, które wezmą udział w konkursie gminnym.

2. W gimnazjum zostanie wybranych 3 prace, które wezmą udział w konkursie gminnym.

3. Format pracy – nie mniejszy niż A4

4. Technika dowolna: rysunek, grafika, makieta, kolaż i inne.

5. Na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące informacje:

q  imię i nazwisko uczestnika konkursu

q  w przypadku uczniów: nazwa szkoły i klasa, do której uczeń uczęszcza

q  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

6. Prace zgłoszone do konkursu będą eksponowane na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach.

 

OCENA I NAGRODY:

 

 1. Oceny wierszy, opowiadań i prac plastycznych dokona niezależne jury powołane przez Organizatorów.

2.       Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i  nagrody ufundowane przez organizatora, wręczone podczas finału Konkursu.

 

TERMIN KONKURSU:

 

 1. Wyłonione wiersze, opowiadania oraz prace plastyczne   należy dostarczyć  do   dnia  15 października  2018 r.  do  Gminnej Biblioteki Publicznej  wraz 

z wypełnioną kartą zgłoszeniową.

 

 

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni i zaproszeni na rozdanie nagród, które odbędzie się w dniu  8 listopada 2018r. (czwartek ) o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach.

 

Organizatorzy serdecznie proszą chętnych przedstawicieli  szkół  biorących udział w Konkursie o uświetnienie finału recytacją jednego wiersza lub wykonaniem piosenki o tematyce  patriotycznej. 

 

Wakacje w Bibliotece 2018

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId8e484cd527
  

 

                                                 

                                                                                               Świat widziany oczami dziecka

                                                                                                            sam w sobie jest niezwykły

                                                                                                                       Renata Piątkowska

                                             

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

II Gminny Konkurs Plastyczny „Świat Sercem Dziecka Malowany”

 

W dniu 05.06.2018 r. w bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie  II Gminnego Konkursu Plastycznego „Świat Sercem Dziecka Malowany”  dla dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Iwierzyce. Konkurs zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Dzieci miały do wyboru dwa tematy:

1.      1.  Moja ulubiona postać z bajki

2.     2.  Moje marzenia

Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań książką wśród najmłodszych dzieci, uwrażliwienie dzieci na własne potrzeby w otaczającej je rzeczywistości oraz stworzenie dzieciom możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych. Na konkurs wpłynęło 26 prac plastycznych z 6 przedszkoli. Prace zgodnie z regulaminem konkursu mogły być wykonane indywidualnie lub zbiorowo (3 dzieci).

 

Komisja w składzie:

1.      Pani Elżbieta Chorąży – Instruktor plastyk w MGOK w Sędziszowie Młp.

2.      Pani Barbara Czeladka – Instruktor w MGOK w Sędziszowie Młp.

3.      Pani Edyta Czeladka – magister sztuki

Przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce: Marcin Pyżalski z Będzienicy, Eliza Bryda, Amelia Bryk, Julia Ciosek
z Olchowej.

 

II miejsce: Julita Mędrygał z Wiercan, Gabriela Wójcik, Zuzanna Gątarska, Milena Bubeńko z Bystrzycy.

 

III miejsce: Kinga Kraja z Będzienicy, Emilia Nawrocka, Julia Draus, Kamil Draus

z Bystrzycy.

 

Wyróżnienie: Marcel Hajduk z Wiercan, Nikola Malinowska i Rozalia Filipek z Iwierzyc, Nikodem Baran z Będzienicy, Franciszek Świętoń z Będzienicy, Jakub Kocoń z Wiercan, Zuzanna Ciba z Nockowej, Oskar Wróbel z Bystrzycy.

 

W tym dniu gościliśmy Panią Ewę Nawój z Księgarni Nova wraz z Panią Beatę Krawiec – animatorką,  dzięki której dzieci miały okazję spotkać się z bohaterami bajek m.in: Czerwony Kapturek i Smok Novuś. Na zakończenie spotkania dzieci mogły dotknąć szklanej kuli z cewką Tesli i zobaczyć jak przepływa prąd. Było to ciekawe doświadczenie dla przedszkolaków, które bardzo im się podobało o czym świadczył uśmiech i radość na ich twarzach.

W spotkaniu wzięli udział laureaci konkursu wraz z rodzicami, dzieci z przedszkola z Iwierzyc i Bystrzycy wraz z opiekunami.

Nagrody wręczyli: Pani Lucyna Majka Dyrektor biblioteki wraz z  Panią Beatą Krawiec. 

Dziękujemy dzieciom, rodzicom  i opiekunom  za udział w konkursie a wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId1f8d36c9cc
  

 

      Przedszkolaki z Wiercan z wizytą w bibliotece

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId92da316a99

 

 

  „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi”

          św. Jan Paweł II

 

 

VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
„Słowa, które rozrastają się we mnie”

 

W dniu 08 maja 2018 r. odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Słowa, które rozrastają się we mnie” zorganizowany w podziękowaniu za świętość życia i kanonizację św. Jana Pawła II, któremu towarzyszył konkurs plastyczny pt. „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. Patronat nad konkursem objął

Ks. Prałat Aleksander Śmietana. Współorganizatorem konkursu jest Pani Otylia Mordel nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Wiercanach.   

Jury w składzie:

Pani Mariola Cieśla – Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury

Pani Wioletta Czapka  - Instruktor w MGOK w Sędziszowie Młp.

Ks. Grzegorz Guzior – Parafia Nockowa

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia

I Kategoria wiekowa:

I miejsce: Julia Cani΄ ucz. kl. V SP w Wiercanach

II miejsce: Martyna Żuczek ucz. kl. IV SP w Nockowej, Emilia Pasela ucz. kl. V SP w  Wiercanach

III miejsce: Dawid Daniel ucz. kl. VI SP w Iwierzycach, Gabriela Kłęczek  ucz. kl. VII SP w Nockowej.

Wyróżnienie: Karolina Fąfara ucz. kl. VII SP w  Olchowej

II Kategoria wiekowa

I miejsce:  Amelia Ochał ucz. kl. III  Gimnazjum w Iwierzycach

II miejsce: Dominik Bielak ucz. kl. II Gimnazjum w Iwierzycach

III miejsce: Patrycja Ciosek ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Wyróżnienie: Paulina Gnacek ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Nagrody w konkursie recytatorskim wręczyli : Pani Mariola Cieśla, Pani Wioletta Czapka i ks. Grzegorz Guzior.

    

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId26867ee734

Prace plastyczne oceniło jury w składzie:

Pani Ewa Medygrał – nauczyciel plastyki

Pani Anna Siuba  - nauczyciel, plastyk

Pani Klaudia Pazdan - bibliotekarz

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I Kategoria wiekowa:

I miejsce: Iga Żuczek ucz. kl. II SP w Wiercanch

II miejsce: Joanna Ochab ucz. kl. III SP w Wiercanch

III miejsce: Izabela Tendera ucz. kl. III SP w Bystrzycy

Wyróżnienie: Milena Szydłowska ucz. kl. III SP w Wiercanach, Karolina Pytko ucz. kl. III
SP w Wiercanach

Nagroda Specjalna: Weronika Urban kl. III SP w Olchowej

II Kategoria wiekowa:

I miejsce: Amelia Mędrygał kl. VII SP w Nockowej, Michał Chrzan kl. VI SP w  Iwierzycach

II miejsce: Wiktoria Mikiera kl. VII SP w Bystrzycy, Irmina Świerczek kl. V SP w Nockowej

III miejsce: Marta Mucha kl. VII SP w Iwierzycach, Gabriela Ochab kl. VI SP w Wiercanach

Wyróżnienie: Weronika Rój  kl. VII SP w Olchowej, Oliwia Doroba kl. V SP w Bystrzycy

III Kategoria wiekowa:

I miejsce: Daria Pięta ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

II miejsce: Agnieszka Drapała ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

III miejsce: Natalia Ignas ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Nagrody w konkursie plastycznym wręczyli: ks. Ryszard Polański – Proboszcz Parafii Nockowa, Pan Ryszard Pazdan Przewodniczący Rady Gminy w Iwierzycach.

  

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId3b4deb0507
 

 

Spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w bibliotece odbyło się spotkanie z Panem Wiesławem Drabikiem ilustratorem i autorem ponad 200 bajek dla dzieci. Na wstępie nasz gość opowiedział o sobie jak również o tym, jak zrodził się pomysł napisania pierwszej książki i jaką drogę ona przeszła zanim trafiła do rąk czytelnika. Następnie Pan Wiesław czytał publiczności bajeczki i zadawał zagadki, za które przyznawał nagrody. Spotkaniu towarzyszył uśmiech i wesoła atmosfera ponieważ wspólne wymyślanie rymowanych zakończeń do czytanych przez Pana Wiesława fragmentów jego utworów okazało się nie byle jakim wyzwaniem.  W spotkaniu uczestniczyły czytające Rodziny nagrodzone w Konkursie na Czytelnika Roku 2017, dzieci z przedszkola w Olchowej, uczniowie Szkoły Podstawowej w  Iwierzycach wraz z opiekunami oraz młodzież i dorośli należący do DKK działających w bibliotece. Na spotkanie przybył również Wójt Gminy Iwierzyce Pan Bogusław Mucha.

   

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId917f2bb172

 

 

 

   Polskie Centra Dietetyczne PROJEKT ZDROWIE to nowa jakość dietetyki!

 

W dniu 19 marca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach odbyło się spotkanie z Panią Małgorzatą  Knych dietetykiem z Polskiego  Centrum Dietetycznego Projekt Zdrowie  w Ropczycach oraz Panią Elżbieta Rokosz, które w przedstawionej  prezentacji multimedialnej starały się przekonać odbiorców o tym, że to żywienie ma wpływ na każdy aspekt funkcjonowania naszego organizmu, jesteśmy tym co jemy i od tego w ogromnej mierze zależy długość i jakość naszego życia. W spotkaniu wzięło udział 30 osób z terenu Gminy Iwierzyce, które mogły skorzystać z konsultacji na temat zdrowego stylu życia oraz dokonać analizy składu ciała.

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdb40614f4d2
 

 

 

    

  GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 

 

Poniedziałek                                                          8.00 - 16.00

 Wtorek                                                                  8.00 – 16.00

 Środa                                                                      7.30 – 18.00

   Czwartek                                                                10:00 – 18.00

 Piątek                                                                     7.30 – 18.00

 Sobota                                                                    9.00 – 13.00

 

 

 

X Gminny Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2017

 

W kategorii Czytająca Rodzina nagrody otrzymali:

 

Państwo

Bronisława, Beata, Jarosław i Jędrzej Świdrowie z Sielca,

Barbara, Alicja i Agnieszka Popielarz z Wiercan

Ewelina i Katarzyna Wlezień z Nockowej

Justyna i Anita Toton z Olimpowa

Maria, Joanna, Tomasz i Mateusz Drelichowie z Olimpowa

Marek, Kinga, Natalia, Paweł i Kamil Paśko z Nockowej

 

W kategorii Dorośli:

 

Pani Wiesława Szeliga z Iwierzyc

Pani Kazimiera Banaś z Iwierzyc

Pani Elżbieta Maciołek z Bystrzycy

Pani Janina Ziemińska z Olimpowa

Pani Helena Maciołek z Bystrzycy

Pani Elżbieta Kujda z Bystrzycy

Pani Maria Malisiewicz z Olchowej

 

W kategorii Młodzież

 

Daria Rospondek z Olimpowa

 

 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

  

 

 INFORMACJA

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej  w Iwierzycach odbywa się Kurs komputerowy pt. „Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia” realizowany z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt  współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

 

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w interpretacji uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, nauczycieli oraz mieszkańców Gminy Iwierzyce zorganizowane w dniu 30.11.2017 r. z okazji 110 rocznicy śmierci Artysty.

Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II         w Iwierzycach  

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdc7b7e14290

 

XVII Dzień Papieski 

 

Nadzieja, która sięga poza kres

 

..Nadzieja dźwiga się w porę ze wszystkich miejsc,
jakie poddane są śmierci -
nadzieja jest jej przeciwwagą,
w niej świat, który umiera,

na nowo odsłania swe życie.
Ulicami przechodnie w krótkich bluzach,
z włosami, które spadają na kark,
przecinają ostrzem swoich kroków
przestrzeń wielkiej tajemnicy,
jaka rozciąga się w każdym z nich
między śmiercią własną i nadzieją:
przestrzeń biegnąca w górę jak głaz
słonecznej plamy
odwalony od drzwi grobowych.


I tak jestem wpisany w Ciebie nadzieją,
poza Tobą istnieć nie mogę -
jeśli własne me "ja" stawiam ponad
śmiercią
i wydzieram z gruntu zniszczenia,
to dlatego,
że wpisane jest w Ciebie
jak w Ciało,
które swoją wypełnia moc nad każdym
ludzkim ciałem,
by zbudować na nowo me "ja" podjęte
na gruncie mej śmierci
konturem tak bardzo odmiennym
a przecież najwierniejszym,
w którym ciało mej duszy i dusza ciała
zespala się na nowo,
by swój byt - dotąd oparty o ziemię -
ostatecznie oprzeć o Słowo
i zapomnieć wszelkiego bólu jak serce
uderzone nagłym Wichrem,
którego nie udźwignie żaden na ziemi
człowiek
- a lasy pękają w koronach lub nisko
u korzeni.
Ten Wicher pchnięty Twą dłonią staje się
oto Milczeniem.

Atomy dawnego człowieka wiążą
prastarą glebę
Świata, którego dotykam moją śmiercią,
i ostatecznie przeszczepiam w siebie,
by stały się wszystkie Twą Paschą - czyli
Przejściem.

Karol Wojtyła

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIde83438b721

 

Plener  Malarski „Iwierzyce okiem artysty”  

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId1a9f8b958f

 

Warsztaty kamishibai z Franklinem

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdd527e9fa64

  

Wakacje w bibliotece „Żyj twórczo”

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId72a424dbc9
 
View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId00b8ce2229

 

 Spotkanie z dietetyczką pt. „Zdrowy styl życia”.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId1c0892ad7e

 „Baśniowe ścieżki”- spotkanie autorskie z Sabiną Pelc ze Skrzyszowa

 

W dniu 21 czerwca mieliśmy przyjemność gościć Panią Sabinę Pelc, z zawodu nauczycielkę jak również autorkę książki pt. „Baśniowe ścieżki”- zbioru sześciu fantastycznych opowiadań  kończących się morałem, które  przenoszą nas w świat baśni. Ilustracje do książki wykonała Dorota Król. Pani Sabina Pelc jest Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Legendy Warmii i Mazur”. Przez młodzież Publicznego Gimnazjum w Ociece została wyróżniona statuetką „Nauczyciel Roku”.

W trakcie spotkania autorka opowiadała w jakich okolicznościach zrodził się pomysł napisania książki oraz jak przebiegał proces jej wydania. Pani Sabina omawiała poszczególne opowiadania prezentując wykonane do nich ilustracje oraz czytała fragmenty swojej baśni ku radości uczestników. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych z Będzienicy, Iwierzyc i Nockowej wraz z opiekunami. Pani Sabina zdradziła nam, iż w przyszłości pragnie napisać książkę dla dorosłych o charakterze historycznym nawiązującą do losów jej przodków.

Spotkanie przebiegało w radosnej i ciepłej atmosferze. Dzieci aktywnie brały w nim udział zadając liczne pytania.  Na zakończenie można było ustawić się w kolejce po autograf
i pamiątkowe zdjęcie. Pani Sabina Pelc pokazała, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji oraz, że posiadając odpowiednie chęci każdy z nas może wytyczać nowe „baśniowe ścieżki”.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId1f7d5ba334
  

 

  Spotkanie autorskie z Joanną Olech

 

W dniu 06 czerwca odbyła się spotkanie z Panią Joanną Olech, znaną autorką książek dla dzieci i młodzieży, ilustratorką, laureatką wielu  prestiżowych nagród. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie SP w Olchowej, uczniowie SP  w Wiercanach, dzieci i młodzież należąca do Dyskusyjnego Klubu Książki, uczniowie Gimnazjum wraz z opiekunami oraz rodzice. 

Autorka tak zaczarowała czytelników uśmiechem, radością płynącą prosto z serca, pogodą ducha oraz niesamowitym poczuciem humoru, że mimo kilku godzin spędzonych razem trudno było się rozstać.

 Spotkanie odbyło się  w ramach projektu Instytutu Książki -  Dyskusyjne Kluby Książki, które działają na Podkarpaciu, a których koordynatorem jest Pani Małgorzata Augustyn z WiMBP w Rzeszowie.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId9de51c1249
  

 

Makieta Kościoła Parafialnego w Olchowej

 

W dniach od 06.06.2017 r. do 30.06. 2017 r.  w bibliotece można obejrzeć makietę Kościoła Parafialnego w Olchowej wykonaną przez Igora Patro z Olchowej. Igor jest uczniem kl. I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach i tegorocznym stypendystą. Budowa makiety zajęła mu koło 2 lat.

Swoje zainteresowania odkrył będąc w pierwszej klasie szkoły podstawowej sklejając plastikowy model brytyjskiego samolotu z II wojny światowej spitfirea. Jako uczeń drugiej klasy zbudował makietę przedstawiającą budynek Szkoły Podstawowej w Olchowej wraz z zabudowaniami i obejściem.

 

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId1fb64a80c6
 

              

 

Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich

nie sprawcie Mu zawodu

św. Jan Paweł II

 

 

 

VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

„Słowa, które rozrastają się we mnie”

 

W dniu 10 maja 2017 r. odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Słowa, które rozrastają się we mnie”, któremu towarzyszył konkurs plastyczny pt. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.

Patronat nad konkursem objął Ks. Prałat Aleksander Śmietana.

Współorganizatorem konkursu jest Pani Otylia Mordel nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Wiercanach.

 

Jury w składzie:

Wioletta Czapka – Instruktor w MGOK w Sędziszowie Młp.

Małgorzata Piekarska – nauczyciel języka polskiego

Otylia Mordel – nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Bratek – nauczyciel języka polskiego

Izabela Kubacka – Dyrektor w SP w Nockowej

Małgorzata Pająk – nauczyciel języka polskiego

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia

 

I kategoria wiekowa:

I miejsce: Emilia Pasela ucz. kl. IV SP w Wiercanach

II miejsce: Marta Mucha ucz. kl. VI SP w Iwierzycach

III miejsce: Julia Cani' ucz. kl. IV SP w Wiercanach

Wyróżnienie:

Dawid Daniel ucz. kl. V SP w Iwierzycach

Oliwia Wróbel ucz. kl. VI SP w Bystrzycy

 

II kategoria wiekowa:

I miejsce: Anna Franczyk kl. I  Gimnazjum w Iwierzycach

II miejsce: Paulina Gnacek kl. II Gimnazjum w Iwierzycach

III miejsce: Małgorzata Gąsior kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Wyróżnienie:

Amelia Ochał kl. II   Gimnazjum w Iwierzycach

Igor Patro kl. I Gimnazjum w Iwierzycach

 

Nagrody w konkursie recytatorskim wręczyli: Pani Lucyna Majka Dyrektor biblioteki,      Pan Ryszard Pazdan Przewodniczący Rady Gminy w Iwierzycach, Pani Wioletta Czapka oraz ks. Grzegorz Guzior  

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId6137df77d6
  
View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdf415ed65c3
 

 

Pracę plastyczne oceniło jury w składzie:

Ks. Grzegorz Guzior,

Anna Kliś-Czarnik – terapeuta, nauczyciel plastyki w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sędziszowie Młp.

Małgorzata Worek – artysta, plastyk

 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali: 

I kategoria wiekowa:

I miejsce: Weronika Urban ucz. kl. II SP w Olchowej

II miejsce: Aleksandra Buczek ucz. kl. III SP w Wiercanach

III miejsce: Julia Bielak ucz. kl. II SP w Olchowej

II kategoria wiekowa:

I miejsce: Amelia Wojda ucz. kl. VI SP w Nockowej

II miejsce: Emilia Świerczek ucz. kl. VI SP w Wiercanach

III miejsce: Irmina Świerczek ucz. kl. IV SP w Nockowej

III kategoria wiekowa:

I miejsce: Adriann Rataj ucz. kl. II Gimnazjum w Iwierzycach

Wyróżnienie: Katarzyna Gredys ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Marceli Róg ucz. kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

 

Nagrody wręczyli: Pani Lucyna Majka Dyrektor biblioteki, Pan Bogusław Mucha Wójt Gminy Iwierzyce, Pani Małgorzata Worek oraz ks. Grzegorz Guzior.

 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

 „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”

 

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIde289beabce
  

  

 

Warsztaty szydełkowania

 

W dniach 02.03. i 09.03.2017 r. odbyły się warsztaty szydełkowania prowadzone przez Panią Dorotę Drozd. Szydełkowanie pozwala nam wyrazić swoją kreatywność, to  twórcza pasja owocująca wykonaniem pięknych i praktycznych przedmiotów. Podczas warsztatów poznaliśmy różne techniki szydełkowania jak również czas spędzony razem pozwolił nam się odprężyć i na chwilę zapomnieć o troskach dnia codziennego.

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdfa0777a419
  

Warsztaty decoupage

 

W dniu 12.01 i 09.02.2017 r. odbyły się warsztaty decoupage prowadzone przez Panią Krystynę Urbanowicz

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId6b35604612
 

   

 

  

IX Gminny Konkurs „Czytelnik Roku 2016”

 

Nagrodzeni Czytelnicy Roku 2016

 

Czytające Rodziny:

Grzegorz, Stanisława, Dawid, Daria, Kinga, Dominik Sowińscy z Olchowej

Dorota i Katarzyna Szeliga z Iwierzyc

Agnieszka, Bartłomiej, Maciej Paśko z Bystrzycy

Krystyna i Tomasz Urbanowiczowie z Wiśniowej

Dorota,. Klaudia i Ewelina Brzostowskie z Bystrzycy

Dorośli:

Magdalena Gil z Wiercan

Krystian Obarski z Bystrzycy

Łukasz Dunat z Olimpowa

Agata Rusin z Iwierzyc

Marta Feret z Iwierzyce

Barbara Dutka z Sędziszowa Młp.

Uczniowie:

Jakub Ciebiera z Nockowej (ucz. kl. IV SP Iwierzyce)

Łucja Wójtowicz z Nockowej (ucz. kl. I Gimnazjum w Iwierzycach)

 

Nagrody wręczył Pan Bogusław Mucha Wójt Gminy Iwierzyce wraz z Panią Lucyną Majka

  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwierzycach.

 

      

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIde2ddeac4cd
 

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z Marią Krasowską autorką książki pt. „Wyspa X”, założycielką kanałów na YouTubie  Zwariowani oraz  Amerykańska przygoda opisującego jej życie podczas rocznej wymiany w USA. Znaleźć ją można również na kanale Książki rządzą. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie  SP w Iwierzycach, uczniowie
  SP w Wiercanach, ucz. Gimnazjum wraz z opiekunami, zaproszeni goście

oraz Najaktywniejsi Czytelnicy 2016 r.

      

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdb5d6829632
 

W dniach od 17-19.01.2017r. odbyły się Ferie dla dzieci z tereny Gminy Iwierzyce. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId7f7895d225
 

 

 

  

„Wiśniowy Stryszek”

Wystawa rękodzieła artystycznego Pani Krystyny Urbanowicz

 

         Na emeryturze również można żyć twórczo, rozwijając swoje pasje i zainteresowania – jednym słowem żyć aktywnie i pięknie. W dniach od 9.12. – 31.12. 2016 r. można podziwiać prace Pani Krystyny Urbanowicz mieszkanki naszej gminy.  Serdecznie zapraszamy. 

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdb631c8b9c1
 

   

Warsztaty plastyczne 

W dniu 09 grudnia w bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne dla osób dorosłych prowadzone pod kierunkiem Pani Małgorzaty Worek. Zajęcia te są dowodem na to, że dorośli  poszukują nowych, cennych form spędzania wolnego czasu, które później przekażą swoim dzieciom oraz innym zaangażowanym w życie społeczne osobom.

 Uczestnicy zapoznali się z techniką  Window Color (imitującą niewielkie witraże), tworząc  przepiękne, barwne ozdoby na szklane, świeczniki, butelki itp.

Spotkania warsztatowe w bibliotece planowane są raz w miesiącu i w zależności od potrzeb.  Chętnych zapraszamy. Tel. 177455942

 

                    

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId741e5d2e6e
          

 

      „Magiczna skrzynko otwórz się”

 

Pod takim hasłem w dniu 19 listopada w bibliotece odbyły się warsztaty adresowane do nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, rodziców jak również studentów i wolontariuszy prowadzone przez Panią Zofię Piątkowską-Wolską z wydawnictwa Tibum, które ma swoją siedzibę w Katowicach.  Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z techniką Kamishibai. Nazwa  ta oznacza nic innego jak teatr obrazkowy a dosłownie sztukę teatralną na papierze. Historia kamishibai sięga XII wieku, wtedy to mnisi wykorzystując zwijane rulony z historiami obrazkowymi, przekazywali umoralniające opowieści niepiśmiennej publiczności.

Kamishibai wywodzi się z Japonii i polega na opowiadaniu np. legend, bajek za pomocą kartonowych planszy z obrazkami i tekstem przy wykorzystaniu drewnianych skrzynek. Kamishibai jest nie tylko techniką ale również narzędziem, które może pomóc najmłodszym dzieciom w nauce czytania, opowiadania a dodatkowo można przy tym świetnie się bawić. Dzieci mogą same tworzyć własne opowiadania a wykorzystując „magiczną skrzynkę” bawić się w teatr. 

W warsztatach wzięli udział nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie, bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Młp, pracownik Podkarpackiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz nauczyciele,  studenci i bibliotekarze z Gminy Iwierzyce. 

Organizatorem warsztatów była Mobilna Akademia Rozwoju, która działa w osobie Pani Elżbiety Orzech oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach.

Mamy nadzieję, że poznana metoda pracy z książką przyczyni się do pokochania książki w każdej formie przez tych, którzy  jeszcze nie doświadczyli cudu czytania.

   

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdada31de0bd
 

   

 

 

Gminne Czytanie Powieści Henryka Sienkiewicza

 

 

 

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym , co mu dolega, albo zaśnie- w każdym razie wygra”

                                                                                                                                                                                                                                                          Henryk Sienkiewicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

W dniu 15 listopada 2016 r. w całym kraju uroczyście obchodzono w 100.  rocznicę śmierci wybitnego polskiego pisarza epoki pozytywizmu  Henryka Sienkiewicza. My również przyłączyliśmy się do tych obchodów.   O godz. 11 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach odbyło się Gminne Czytanie Powieści „W pustyni i w puszczy” oraz „Quo vadis”. Spotkanie miało charakter konkursowy i było połączone z wyborem Mistrzów Pięknego Czytania. Do czytania powieści zaprosiliśmy wszystkie szkoły a więc: przedstawicieli uczniów kl. IV-VI, klas I-III Gimnazjum oraz nauczycieli, pracowników Banku Spółdzielczego, Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury, Ośrodka Zdrowia, księży, koła gospodyń wiejskich, Dyskusyjne Kluby Książki, radnych, sołtysów i innych z terenu Gminy Iwierzyce.

W Gminnym Czytaniu wzięło udział 22 osoby w tym 11 osób dorosłych. Jest to dla nas wielka radość, że w taki sposób przyczyniliśmy się do pielęgnowania pamięci o Henryku Sienkiewiczu. Przekonaliśmy się także, że czytanie to prawdziwa przyjemność a  piękne czytanie to wyzwanie, które   również  jest możliwe.

Osoby biorące udział w Konkursie:

Stanisława Gnacek KGW w Iwierzycach , Dorota Drozd Ośrodek Zdrowia , Agata Raś Bank Spółdzielczy  Ks. Grzegorz Guzior Parafia w Nockowej, Joanna Maziarz-Zdrada DKK Dorosłych, Oliwia Ochał DKK dla Dzieci i Młodzieży, Lucyna Pazdan nauczyciel wraz  z ucz.  Emilią Świerczek  SP w  Wiercanach, Magdalena Pazdan nauczyciel wraz z ucz.  i Oliwią Migała SP Bystrzyca, Małgorzata Pająk nauczyciel wraz z ucz.  Bartoszem Kiełkiem, Małgorzata Gąsior, Emilią Broda, Darią Rospondek, Anną Franczyk z  Gimnazjum w Iwierzycach, Bożena Kisiel nauczyciel wraz z ucz. Patrycją Żuczek SP Nockowa,  Agnieszka Koza nauczyciel wraz z ucz.  Krystianem Gruszka SP Olchowa, Małgorzata Piekarska nauczyciel wraz  z ucz.  Martą Mucha SP Iwierzyce

Jury w składzie:

Małgorzata Szczyrek aktorka Teatru Maska w Rzeszowie

Monika Antoszewska instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Czesława Golesz radna  oraz sołtys wsi Wiśniowa.

Tytuły Mistrzów Pięknego Czytania przyznało:

Stanisławie Gnacek Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w   Iwierzycach

Małgorzacie Gąsior ucz. kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach 

Marcie  Mucha ucz. kl VI SP w Iwierzycach

II miejsce: Ks. Grzegorz Guzior ,  Magdalena Pazdan nauczyciel w  SP w Bystrzycy, Anna Franczyk kl. I Gimnazjum,  Patrycja Żuczek kl . VI SP w Nockowej

III miejsce Małgorzata Piekarska nauczyciel w SP w Iwierzycach i Bożena Kisiel nauczyciel w SP w Nockowej,  Emilia Broda kl. I Gimnazjum

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Mamy nadzieję,  że głośne czytanie sobie nawzajem   będzie  sprawiało nam coraz więcej radości a przy tym  nasz język będzie brzmiał coraz piękniej.

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId9ac6d6a69a
 


       

   „Uwolnij książki, dziel się z innymi radością czytania”

 

Bookcrossing – podziel się książką

Wrzesień 2016

 

  Zachęcamy do włączenia się w akcję uwolnij książkę, która ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Iwierzyce. Koszyczki z książkami przekazaliśmy do wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy oraz innych instytucji. Główną ideą jest  przekazywanie książek lub ich pozostawienie w takich miejscach, by czytelnik mógł je znaleźć,  przeczytać i przekazać komuś innemu.  Pamiętajmy, że książki nie lubią stać na półkach nieczytane. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId17528bf9e3
  

 

 

       Jeśli chcesz, aby twoje dzieci były inteligentne- czytaj im bajki.

                                   Jeśli chcesz, aby były bardziej inteligentne – czytaj im więcej bajek.

                                                                                                                                                                                                                  Albert Einstein                              

 

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe,  rodziny kochające książki i czytanie oraz tych, którzy pragną swój wolny czas poświęcić innym zapraszamy do udziału w Akcji „Cała Polska Dzieci, młodzież, osoby dorosłe,  rodziny kochające książki i czytanie oraz tych, którzy pragną swój wolny czas poświęcić innym zapraszamy do udziału w Akcji „Cała Polska czyta dzieciom". 

Spotkania z książką w bibliotece będą odbywać się 1 raz w miesiącu.

 

„Uwolnij książki, dziel się z innymi radością czytania”

Bookcrossing – podziel się książką

Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, polegająca na zostawieniu przeczytanej książki w miejscach publicznych (park, teatr, kawiarnia itp.) lub w miejscach do tego celu przygotowanych – półkach, stolikach – po to by inne osoby mogły ją znaleźć, przeczytać i przekazać dalej. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. Od 2015 r Bookcrossing działa w naszej bibliotece a niebawem swoim zasięgiem obejmie inne miejsca naszej Gminy. Mając na uwadze pielęgnowanie zwyczaju czytania książki papierowej zachęcamy do przyłączenia się do akcji Bookcrossingu. Książki zalegające na półkach nie żyją, są martwe, nabierają dopiero życia wędrując z rąk do rąk.  Dzięki temu inni mają szansę na przeczytanie książki, którą ty już przeczytałeś.  Książki można wymieniać bezpłatnie i anonimowo. 

 

Wieniec Dożynkowy wykonany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  w Iwierzycach przekazany podczas uroczystości dożynkowych na ręce dyrektora Biblioteki

  dla Czytelników. 

Dziękujemy.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIda738061294
 

 

  Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka

 

„Bibliolato 2016”

 

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku w dniach od 12 – 14 lipca w bibliotece odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci. Pierwszy dzień upłynął nam pod hasłem ”Podróże małe i duże”. Uczestnicy zajęć w oparciu o książki  z serii „Nela mała Reporterka” odkrywali tajemnice kontynentów takich jak: Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa. Zainspirowani przygodami Neli sami udaliśmy się w wirtualną podróż na wybrane kontynenty a zwieńczeniem podróży są piękne prace plastyczne, które można podziwiać na wystawie w bibliotece przez całe wakacje. W programie nie zabrakło konkursów, zabaw integracyjnych i edukacyjnych. Dzieci wzięły udział w konkursie ze znajomości biografii H. Sienkiewicza (2016 r. został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza) jak również wybraliśmy „Mistrza Pięknego Czytania” fragmentów „W pustyni i w puszczy”. Jak się okazało wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą znajomością życia i twórczości poety co sprawiło, że rywalizacja była duża a Mistrzem  Pięknego Czytania została Aleksandra Buczek z Wiercan. To, że dzieci uwielbiają zajęcia plastyczne dało się odczuć obserwując z jaką starannością i zaangażowaniem wykonywały prace pt.„Sowy”. Technika mieszana (farby plakatowe oraz farby witrażowe) w której powstały prace plastyczne, dla niektórych dzieci stanowiła interesującą nowość, z którą bardzo chętnie się zapoznały.

Gościem Specjalnym była Pani Dorota Drozd, pielęgniarka szkolna, która  uświadomiła nam jak odżywiać się zdrowo?, czy żywność jest dla nas bezpieczna? Przekazane nam informacje są bardzo wartościowe i wzbudzają refleksję, aby dbać o zdrowia wzbogacając nasze menu w produkty bogate w wartości odżywcze.

Za pomoc w przeprowadzeniu zajęć naszą wdzięczność kierujemy do Pani Doroty Drozd oraz  wolontariuszki Gabrieli Świerczek z Nockowej. Dziękujemy.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdf1f5e0b675

 

„Świat Sercem Dziecka Malowany”

W dniu 07 czerwca odbył się finał  I Gminnego  Konkursu Plastycznego  dla dzieci z przedszkoli naszej Gminy. 

 

Aby rozwijać zamiłowanie do książek  wśród dzieci i ich rodziców, rozwijać umiejętności korzystania z bibliotek oraz pokazać jakie wartości daje czytanie książek  przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Iwierzycach został zorganizowany konkurs plastyczny dla najmłodszych dzieci z terenu gminy Iwierzyce. Okazji, aby się spotkać zawsze jest wiele, tak więc był on zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz obchodów Tygodnia Czytania Dzieciom.

Celem Konkursu było:

Rozbudzanie zainteresowań książką wśród najmłodszych dzieci

Uwrażliwianie na piękno przyrody i otaczającej nas rzeczywistości

Stwarzanie dzieciom możliwości rozwijania zainteresowań

Dzieci do wyboru miały 3 tematy:

1.      Mój literacki bohater

2.      Moje ulubione miejsce w Gminie Iwierzyce

3.      Moje marzenia

Na Konkurs wpłynęło 56 prac z 7 przedszkoli z terenu Gminy Iwierzyce. 
W przeważającej większości dzieci wybrały temat 1  „Mój literacki bohater”, ale tez pojawiły się prace do tematu 2 i 3.

Biorąc pod uwagę zgodność z   wyborem jednego z trzech podanych tematów,  staranność wykonania,   samodzielność wykonania pracy komisja przyznała nagrody i wyróżnienia dla następujących dzieci:

I miejsce:

Natalia Mędrygał z  Będzienicy

Ewa Pająk z  Iwierzyc

Jakub Fąfara z Bystrzycy

II miejsce:

Natalia Mikiera z Bystrzycy

Iga Żuczek z Wiercan

III miejsce:

Zosia Pasela z Wiercan

Mateusz Filipek z Iwierzyc

WYRÓŻNIENIA:

Kacper Skóra z Iwierzyc,

Milena Mędrygał z Wiercan

Maja Ligęzka z Bystrzycy

Piotr Fąfara z Bystrzycy

Nagrodę Specjalną otrzymały dzieci z przedszkola z Olchowej za 4 prace wykonane grupowo.

Prace wykonali: Julia Nahirnyj, Kamil Filipek, Julia Wojdon, Daria Sowińska, Oskar Wojton, Maksymilian Mroczek, Przemysław Pająk, Kamil Drozd, Emilia Szczęch, Ola Fleszar, Ula Zając, Martynka Moraniec, Julia Pazdan, Martynka Kwaśniak, Roxana Panek, Wojciech Koza.  

W spotkaniu wzięli udział laureaci konkursu oraz ich rodzice, dzieci z przedszkola z Olchowej wraz z opiekunami i członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w  naszej bibliotece, którzy przygotowali scenkę z książki pt. „Julka Kulka  Fioletka i ja” oraz wiersz „Dzieci kwiaty.”

Gościem Specjalnym spotkania była Pani Dorota Strzyż  Sekretarz Urzędu Gminy w Iwierzycach, która wręczała nagrody  razem z Panią Lucyną Majka Dyrektor Biblioteki oraz przeczytała dzieciom wiersz Jan Brzechwy pt. „Kwoka”.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, dla których rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy  jest ważny.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIde43bf1141e
 

V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
 „Słowa, które rozrastają się we mnie”.

 

W dniu 12 maja 2016 r. odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Słowa, które rozrastają się we mnie”, zorganizowany w podziękowaniu za świętość życia i kanonizację Ojca Św. Jana Pawła II

Patronat nad konkursem objął ks. Aleksander Śmietana Proboszcz Parafii Nockowa.

Współorganizatorem konkursu jest Pani Otylia Modrel nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Wiercanch.

 

Jury w składzie:

Wioletta Czapka – Instruktor w MGOK w Sędziszowie Młp.

Agnieszka Szela – kierownik ds. Filii MiPBP w Ropczycach,

ks. Grzegorz Guzior

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I kategoria wiekowa:

I miejsce – Marta Mucha kl. V SP w Iwierzycach

II miejsce – Józef Palc kl. V SP w Nockowej

III miejsce – Anna Franczyk kl. VI SP w Iwierzycach

Wyróżnienie:

Jadwiga Kiełek kl. VI SP w Wiercanach

 

II kategoria wiekowa:

I miejsce – Amelia Ochał kl. I Gimnazjum w Iwierzycach

II miejsce – Małgorzata Gąsior kl. II Gimnazjum w Iwierzycach

III miejsce – Patryk Jaworski kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

Wyróżnienie:

Paulina Gnacek – kl. I Gimnazjum w Iwierzycach

Konkursowi Recytatorskiemu towarzyszył konkurs plastyczny pt. "Bądźcie miłosierni”. Prace plastyczne oceniło jury w składzie:

 

Ewa Medygrał – nauczyciel plastyki,

Bogumiła Grobelna – nauczyciel plastyki

ks. Grzegorz Guzior

I kategoria wiekowa:

I miejsce – Justyna Frydło kl. II SP w Wiercanach

II miejsce – Emilia Draus kl. II SP w Nockowej

III miejsce – Klaudia Olszowy kl. III Szkoła Filialna w Będzienicy

Wyróżnienie: Weronika Urban kl. II SP w Olchowej

II kategoria wiekowa:

I miejsce – Patrycja Mik kl. VI SP w Iwierzycach

II miejsce – Gabriela Świerczek kl. VI SP w Nockowej

                      Weronika Wszołek kl. VI SP w Wiercanach

III miejsce – Franciszek Skworzec kl. IV SP w Wiercanch 

Wyróżnienie:

Kamila Drelich kl. IV SP w Iwierzycach

III kategoria wiekowa:

I miejsce - Joanna Lis kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

II miejsce – Anna Wiktor kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

III miejsce – Dominika Czyż kl. III Gimnazjum w Iwierzycach

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

 

„Słowa, które rozrastają się we mnie”

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIde8772ac32d
 
View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIda6ac882a48
 

 

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Spotkanie z Rafałem Witkiem

 

W dniu 21 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć Pana Rafała Witka, autora książek dla dzieci i młodzieży, laureata wielu prestiżowych nagród min:

I Nagrody za książkę pt. „Plaża tajemnic” w Konkursie Wydawnictwa  ZNAK na najlepszą książkę dla dzieci,

 Nagroda za książkę „Cudnie i paskudnie” w Konkursie Literackim na powieść dla młodzieży zorganizowanym przez Wydawnictwo TELBIT,

I Nagrody w  Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci zorganizowanym  przez Fundację „Cała Polska czyta dzieciom” za książkę pt. „Klub latających ciotek”

 I Nagrody w  22 Konkursie im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu za książkę pt. „Zgniłobrody i Luneta przeznaczenia” z serii Bzik i Makówka.

Autor przyjechał do nas  z Warszawy, gdzie mieszka i pracuje w Wydawnictwie Nowa Era. Oprócz pracy zawodowej i pisania książek zajmuje się jeszcze pisaniem felietonów, recenzji, opowiadań do „Świerszczyka” oraz pracą społeczną.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Olchowej, uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Iwierzycach wraz z wychowawcami oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w  naszej bibliotece, którzy przygotowali dla naszego Gościa scenkę teatralną z książki pt. „Julka Kulka  Fioletka i ja” oraz wiersz „Dzieci kwiaty.”

 Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu bardzo ciekawie prowadzonym przez autora. Uśmiech na twarzach  i radość  dzieci są najlepszymi dowodami  uznania.

Spotkanie zorganizowane w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki przy współpracy z Panią Małgorzatą Augustyn - Koordynator wojewódzki Dyskusyjnych Klubów Książki.

Dziękujemy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdbf6aff97d9
View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeIdb3344c4414

 

„Biblioteka to dobre miejsce dla Człowieka” pod takim hasłem w dniach 
od 22-24.02.2016r. odbyły się Ferie dla dzieci z tereny Gminy Iwierzyce.

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId359a833559
  

             „Pamiętajcie, że przed wami nie ma wyboru.

                  Możecie być albo gospodarzami albo niewolnikami drugich.”

                                                                                                     Wincenty Witos

 

Spotkanie z autorem i rozstrzygnięcie VIII Gminnego Konkursu na  Czytelnika Roku 2015.

W dniu  11 lutego odbyło się spotkanie autorskie z dr Grażyną Woźny podczas którego Autorka zaprezentowała swoja najnowsza książkę pt. „Publicystyka włościan z powiatu ropczyckiego i dębickiego na łamach prasy ludowej od schyłku IXI wieku do 1939 roku” .

Pani dr Grażyna Woźny jest kustoszem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ropczycach, gdzie pełni funkcję kierownika czytelni.  Wykłada również  na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie obroniła prace doktorską  pod tytułem „Ludzie prasy i czasopiśmiennictwo ziemi ropczyckiej od schyłku XIX wieku do 1939 roku”.

W swoim dorobku ma jeszcze inne publikacje: „Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczpospolitej” pod red. Prof. Włodzimierza Bonasiuka,  „Zarys historii prasy w Internecie: implikacje dla czasopiśmiennictwa Ziemi Ropczyckiej” , „Media – czwarta władza?” , „Prasa Ziemi Ropczyckiej 1989-1999”. Jest również współtwórczynią „Słownika biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX w. polski południowo-wschodniej”. Pisze artykuły do Ziemi Ropczyckiej oraz ogólnopolskiego kwartalnika społeczno-kulturalnego Nadwisłocze.

Nagrodzeni Czytelnicy Roku 2015

W kategorii dorośli:

Jan Mik - Będzienica

Stefania Krawczyk – Nockowa

Helena Feret – Iwierzyce

Stanisław Stanek - Bystrzyca

W kategorii Czytające Rodziny:

Maria, Zbigniew, Dawid i Michał Ziemińscy z Wiercan

Bernadetta, Janusz, Rozalia i Mikołaj Golesz z Wiśniowej

Agnieszka, Marek, Martynka i Miłosz Mucha z Olimpowa

Elżbieta, Grzegorz, Zuzia i Emilka Siuba z  Wiercan

Agnieszka, Piotr, Zuzia i Szymon Ciba z Nockowej

Anna, Marek, Adaś i Justynka Frydło z Wiercan

Agnieszka Rocco-Wiszniewska wraz z  Rodziną z Bystrzycy 

W kategorii młodzież:

Paulina Żuczek – kl. I Gimnazjum w Iwierzycach

Nagrody wręczyli Pani Dorota Strzyż Sekretarz Urzędu Gminy, Pan Ryszard Pazdan Przewodniczący Rady Gminy oraz Lucyna Majka Dyrektor Biblioteki. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych wędrówek po świecie książki.

View the embedded image gallery online at:
http://www.bibliotekaiwierzyce.pl/#sigFreeId6afb52a72f
 

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach zaprasza do udziału w XI edycji Konkursu „Czytelnik Roku 2018”

 

 1.Celem Konkursu jest popularyzowanie i ożywienie czytelnictwa 

w środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz promocja biblioteki i jej działań. 

2.W konkursie mogą wziąć udział czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki.

3.Czas trwania od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

4.Tytuł „Czytelnika Roku” zostanie przyznany w następujących kategoriach:

- Czytające Rodziny

- Dzieci do lat 13

- Młodzież od 14 do 20 lat

- Dorośli 

5.Kryteria przyznania tytułu:

- Systematyczność uczęszczania do biblioteki

- Ilość przeczytanych książek

- Przestrzeganie regulaminu biblioteki

-Udział w formach pracy popularyzujących książkę i czytelnictwo organizowanych przez bibliotekę

6.Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy, które będą wręczone na spotkaniu z autorem.

 

 

 

 

 

Programy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.diecezja.rzeszow.pl/