Kto mało myśli, błądzi wiele ~ Leonardo da Vinci
Rozumiemy siebie jedynie odbywając dookolną drogę pośród znaków ludzkości utrwalonych w dziełach kultury  ~ Paul Ricoeur
Biblioteka jest [...] szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla [...] Boże Tchnienie ... ~ Jan Paweł II
Czytałam i coraz jaśniejszym stawał mi się świat ~ Eliza Orzeszkowa

 

Katalog komputerowy to katalog zbiorów trzech Oddziałów Biblioteki Publicznej

w Iwierzycach: dla Dorosłych, dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni Naukowej. Katalog jest systematycznie uzupełniany o nowości.

 

 

 Nie przedłuża się terminu zwrotu książki w przypadku, gdy na wypożyczoną pozycję książkową oczekuje kolejny Czytelnik.

 

 

 

 

 

Programy

 

 

 

 

 

 

 

  •                                                                                                      
  •                                                                                               Strona www NPRCz

 

 

Książkowy niekalendarz

 

 

Academica - Regulamin użytkownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://wielki-czlowiek.pl/

 http://www.diecezja.rzeszow.pl/