Kto mało myśli, błądzi wiele ~ Leonardo da Vinci
Rozumiemy siebie jedynie odbywając dookolną drogę pośród znaków ludzkości utrwalonych w dziełach kultury  ~ Paul Ricoeur
Biblioteka jest [...] szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla [...] Boże Tchnienie ... ~ Jan Paweł II
Czytałam i coraz jaśniejszym stawał mi się świat ~ Eliza Orzeszkowa

                   

                                                                 

                              Lucyna Majka

                          Dyrektor

 

·         mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej

·         nauczyciel

·         oligofrenopedagog

·         instruktor teatralny

·         technik ekonomista

 

 

                                 Marzena Daniel

                           Bibliotekarz

 

- mgr administracji publicznej, studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej

 

 

 

 

Programy

 

 

 

 

 

 

 

  •                                                                                                      
  •                                                                                               Strona www NPRCz

 

 

Książkowy niekalendarz

 

 

Academica - Regulamin użytkownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://wielki-czlowiek.pl/

 http://www.diecezja.rzeszow.pl/